Pintura Industrial

La pintura industrial és una de les nostres especialitats principals. Pintem infraestructures, apliquem sistemes de senyalització, manteniment d'elements metàlics, etc. La nostre estructura i formació ens permeten afrontar tot tipus de projectes de pintura industrial.

Pintura d'infraestructures

APLICACIÓ DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURES

parquing
  • Aplicació de sistemes de senyalització de paviments en centres comercials.
  • Aparcaments i símbols vials.
  • Manteniment i sanejament d'elements metàlics en exterior i interior.
facana

Pintura en infraestructures tant públiques com privades: façanes, naus, centres comercials, organismes públics, col·legis i universitats, centres de salut i hospitals.

Aquest tipus de feines requereixen uns coneixements i estructura d'empresa específics. Es necessita un important coneixement dels productes a utilitzar i dels requisits o normatives que s'han de cumplir. També es requereix experiència en l'aplicació d'aquests productes que sol ser diferent de la pintura tradicional. De fet, alguns d'aquests productes només donen totes les seves prestacions si s'apliquen d'una forma concreta.

Estem acostumats a donar solució a feines industrials, a temes relacionats amb normatives que s'han de cumplir i a feines que requereixen productes amb prestacions especials.

Consulta els nostres projectes de Pintura d'infraestructures